OĞUR PEN PVC & ALÜMİNYUM PENCERE VE KAPI SİSTEMLERİ

Mahalmi Araplarının Kökeni Hakkında

1 Ocak 2013, Salı, 9:47 | Mahallemi | 19.414 görüntüleme | 0 yorum

Bekr Bin Vail’e bağlı olan Beni Şeyban kabilesi, Pers Imparatorluğun yıkılmasına sebeb olan Dhi Qar muharebesinde baş rol oynayan kabileydi. Peygamber efendimiz Beni Şeyban’a Müslüman olduklarında bu müjdeyi mucizevi bir şekilde sözünü vermişti. Elimizdeki bu bilgi bizlere Mardin ve yöresinde yaşayan Müslüman ve Hiristiyan Araplar’ın büyük çoğunluğu Beni Rabi’a kolundan geldiğini göstermektedir. Müslümanlar Beni Bekr ve Onun boyundan olan Beni Sheyban soyundan Hiristiyanlar ise Beni Tağlib soyundan geldiğini söylememiz mümkündur. Bu tarihi bilgiyle birlikte halk arasında dolaşan üç farklı söylenti esatir ya da hurafe var.

Bir mahalmi erkek

Bir mahalmi erkek

Birincisi Müslüman Arapların Fetihler döneminde Abbasi halifesi Harun Reşid döneminde yüz haneli yerleşim birimleri oluşturulmuş ve buraya Halifenin güvendiği, cengaver Arap kabilelerin yerleştirildiği söylentisidir. Arapça’da yüz Mi’a kelimesinden esinlenerek Mardin Midyat arasında yaşayan Araplar kendilerine Mehallamiyye demektedir. Araştırmacı yazar Abdulkadir Osman ise Mehallamiye’nin Beni şeyban’ın Mehallam bin Dhzil aş-Şeybani kolundan geldiğini iddia etmektedir . Bir başka söylenti ise halkın Beni Hilal soyundan geldiğidir. Üçüncü ise değişik aişeretler kendisinin Peygamber soyundan, veya her hangi bir sahaba soyunda geldiği söylentisidir. Aslında yukarıdaki şıkların hepsi tarihi açıdan mümkün gözükmektedir. Bu konuda henüz yeterince araştırma yapılmadığından dolayı yukarıda saydığım şııklara kimin kesin olarak mensub olduğu söylemek mümkün değil. Her aile Osmanlı Arşiflerinde kendi soyunun araştırmasını yaparak bir neticeye varabilir. Bir cok Diyarbekirlinin asli Arap oldugu halde bugun kendisini Kurt olarak bilmektedir.

Bazen Diyarbekirliler, Bitlisliler, Muşlular ve Siirtliler asillarinin Bekri oldugunu soyluyorlar. Hz. Ebu Bekirin soyundan geldiklerini iddia ediyorlar, tabi bu mümkün olmakla birlikte Beni Bakir’in soyundan geldikleri daha doğru olsa gerekr. Kendisini Kürt bilen bir çok insanın aslen Arap olduğunu söyliyebiliriz. Islam’dan yaklaşık 700 yıl önce Beni Rabi’anın buralara yerleştiğine dair yeterince delil olduğundan dolayı bunu kesin söyleyebiliriz.

Mehallamililer Mıhallemiler, Mardin’in kuzeydoğusunda Tur Abidin denen geniş bir mıntıkada yaşamaktadırlar. Bu bölge Hasankeyf, Dara, Mardin üçgenidir. Arap kabileler buraya Milattan önce geldiler. Araplar, Süryanilerin “Ba’rabaye” dedikleri yerde yaşamaktaydılar. “Ba’rabaye” yani Arapların yeri. “Ba’rabaye” denilen yer Musul’dan, İdil’e/Azeh (be zıbdiy); Nusaybin’den Mardin’e olan bölgeydi. Buradaki Araplar; Bekir ve Tağlib Kabileleriydi. Bunlar Vail’in çocuklarıdır. Vail’de Rabia’nın çocuğudur. Bu iki kabile “Harb ıl-Bısus” denilen savaşta 40 yıl savaştılar. “Tuhame” dedikleri yerden bu savaş nedeniyle ayrıldılar ve yer değiştirmeye başladılar. Bu yaşadıkları yere Ceziret el-Arab’ta denilirdi. Bu savaştan sonra Diyarbakır’a geldiler.

Beni Bekr; Mardin, Turabidin ve Meyyafarikin(Silvan) arasındaki bölgeye yerleşti. Merkezleri de Diyarbakır oldu. Rasılayn (Ceylanpınar), Musul ve Azeh (İdil) Beni Tağlib’indi. Bekir’in çocuklarına “Şeybani” denilirdi. Şeybaniler; Cebel el Tor denilen Turabidin de yaşıyorlardı. Horasana doğru olan arazilerde Şeybaniler’indi. Şeyban’ın dört oğlu vardı. Bunlar; Muhallem, Murra, Ebu Rebia ve Il-harısh’tır. Süryaniler Cebel el Tor’u iki kısma ayırdılar. Güney tarafı Beysh Imhallem, diğer kısmı da Beysh Rişe diye adlandırdılar. Beysh Imhallem’de Mıhallemiler, Beyhs Rişe’de Süryaniler yaşıyordu. Milattan önce Harb ıl Bısus zamanında Araplar buraya geldiklerinde, burada Süryaniler vardı. Aslen Irak’taki Tikrit kentinden olan Mar Ehodeme Süryanilerin lideriydi. Mar Ehodeme, Bekir ve Tağlib kabilelerini Hıristiyanlaştırdı. Mar Ehodeme, bölgede Süryani kilisesi yaptırarak Süryani ve Arapları bu kilise çatısı altında topladı. Bu kiliseye Süryani Ortodoks kilisesi ismini verdi. İslam bölgeye yayılıp fetihler gerçekleşince, Bekir kabileleri İslam’a girdi. Tağlib kabileleri Hıristiyan kimliklerini korudu.

Emeviler zamanında Şeybaniler, Emevi yöneticileriyle anlaşamadılar. Yönetimle zıtlaşınca onlara baskı yapıldı. Emeviler bu Arapları Hariciler ilan etti. Haricilerin lideri Il-Zıhhak ibin Kays Lımhallemi idi. Il-Zıhhak ibin Kays, Imhallemilerden Mardin ve Kafartushe’de ordu topladı. Musul’a kadar olan toprakları aldı. Bu topraklarda “Şahrezur” denilen bölge Kürtlerindi. Zıhhak ibin Kays, Musul’dan Mardin’e dönerken Emevi valisi Muhammed ibin Mervan tarafından Mardin yakınlarında öldürüldü.. Daha sonra Dara yakınlarında Sekin Lımhallemi adında biri Emevi sultasına karşı geldi. Muhammed ibin Mervan, Sekin Lımhallemi’yi yakalayarak Halife Haccac’a gönderdi. Hacca da onun boynunu vurdu. Böylece Mıhallemiler kontrol altına alındı. Abbasiler zamanında da Mıhallemiler yönetimle sorunlar yaşadı.

Özellikle Türklerin Abbasi ordusundaki etkileri artınca bölgedeki Araplara baskılar artmaya başladı. Bölgeye hükmeden idareciler, Mıhallemilerin kimilerini öldürdü, kimilerini başka yerlere sürdüler. Bunun üzerine Mıhallemiler soylarını gizlemek zorunda kaldılar. Gizlenmek amacıyla Muhammed el-Neccar, Hasan el- Haddad gibi esnaf simlerini kullanmaya başladılar. Mıhallemiler bu şekilde uzun yıllar tarihten gizlemiş olarak varlıklarını sürdürdüler.


Galerideki Resimler

  • Mahalmi bir teyze
  • Bir mahalmi erkek

YORUM YAZ


Henüz yorum yapılmamış.